Vertrouwenspersoon

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Problemen worden bij voorkeur opgelost daar waar ze ontstaan zijn.

Als leerlingen en/of hun ouders te maken krijgen met ongewenst gedrag of het niet eens zijn met besluiten van de school kunnen zij dit kenbaar maken aan de vertrouwenspersoon van de school.

De vertrouwenspersoon zal als aanspreekpunt functioneren om de klacht of gebeurtenis in kaart te brengen, bemiddeling organiseren en waar nodig verder helpen.
Vertrouwenspersoon bij ons op school is Mevr. Mayke de Groot mdgroot@pidebrug.nl en vindbaar via de Ouderportal Basisonline.nl


Vertrouwenspersoon 
Mayke de Groot

Nieuws van De Brug

Studenten van de Academische Pabo voeren onderzoek uit over effectief begrijpend lezen op onze...
Nationale Kraanwaterdag op de Brug Woensdag 28 september
Na de zomervakantie is het hard werken in de moestuin.
Dit schooljaar is onze school gestart met een nieuwe en fijne rekenmethode. Graag vertellen wij...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline