Welkom op de website van PI-school De Brug

Uitbouwen waar een kind goed in is

Opbouwen wat nog geleerd moet worden

Compenseren waar nodig

 

PI-school De Brug is een school voor speciaal onderwijs waar een enthousiast team een gestructureerde leeromgeving wil bieden aan kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) in de leeftijd van vijf tot dertien jaar. Een leeromgeving waar met ambitie passend onderwijs wordt gegeven.
Wij willen kinderen een veilige uitdagende plek bieden, waardoor kinderen plezier hebben in leren en hun zelfvertrouwen positief beïnvloed wordt. Met ons aanbod sluiten we aan bij de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kinderen.
Zo stimuleren wij kinderen tot een optimale ontwikkeling. We moedigen kinderen aan om 'eigenaar' te worden van hun leerproces en gedrag. Dat doen wij door ze uit te nodigen om zelf verantwoordelijkheid te leren dragen om zo tot oplossingen en dus ontwikkeling te komen.
Wij zien ouders als partners in het proces van onderwijs en begeleiding. De vraag van het kind en ouders staat centraal. Wij werken vanuit kansen en formuleren daaruit een ontwikkelingsperspectief. We combineren ons onderwijs daar waar het nodig is met een hulpverleningsaanbod in samenwerking met het Pedologisch Instituut (PI) en andere instellingen.

'Gewoon waar kan, speciaal waar nodig'

Kalender
<
Juli
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Eerstkomende activiteiten:

Nieuws van De Brug

Bent u als ouder benieuwd naar onze school? Dan kunt u kennis komen maken met PI De Brug
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek: 'Bij mij thuis'. Thuis betekent voor iedereen iets...
Naast basisschool PI de Brug is een moestuin gecreëerd waar al 7 jaar met veel plezier gewerkt...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline