Specialistische groep de Sloep

PI-school De Brug kent een zeer specialistische onderwijsvoorziening De Sloep, die in nauwe samenwerking met Prodeba is ontwikkeld en wordt uitgevoerd. De Sloep is een groep voor leerlingen in de leeftijd van vijf tot dertien jaar bij wie in de eerdere schoolgang, op PI-school de Brug of elders, is gebleken dat (volledig) schoolgaan onmogelijk is. Er is dus sprake van grote handelingsverlegenheid bij de huidige school en de leerling dreigt thuis te komen zitten of volgt geen vorm van onderwijs. 

De hulpvraag van deze kinderen doet een beroep op de expertise van onderwijs, behandeling en dagbesteding. Deze inbreng leidt tot één geïntegreerd aanbod in de vorm van een rijke leeromgeving, waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Vanuit zijn of haar feitelijke mogelijkheden worden aangrijpingspunten gezocht die gericht zijn op het worden van een “gewoon” schoolkind. In de relatie met de omgeving en begeleiding wordt het kind gestimuleerd haalbare stappen te zetten om besef te krijgen van zichzelf, deel uit te maken van een groep en om al lerend zich ook didactische vaardigheden eigen te maken. 

Onze rijke leeromgeving maakt gebruik van pedagogische grondvormen, die individueel en gedoseerd per kind worden ingezet. Het gaat hierbij om: nabij zijn, verzorgen, eten, spelen, eropuit trekken, werken, leren, gebruik van taal en rituelen. 

Via observatie en nauw samenwerken met de ouders wordt verkend welke ingangen voor het kind in welke mate, qua omvang, volgorde en intensiteit, haalbaar en wenselijk zijn. Uitgangspunten zijn enerzijds structuur, visualisering en voorspelbaarheid, anderzijds uitdaging en betekenisgeving, zodat het kind vanuit vastzitten in beweging komt en kan gaan functioneren in een omgeving buiten het eigen gezin. Deze leeromgeving zorgt ervoor dat de leerling weer door kan groeien naar een reguliere schoolomgeving. Zo is het kind weer een schoolkind en van daaruit kan de overstap worden gemaakt naar een gewone klas in het (speciaal) onderwijs. 

De leerlingen komen het ochtend- en/of het middagdeel naar school. Op woensdag zijn de kinderen vrij. Deze dag is gereserveerd voor gesprekken met ouders.
 

Mayke de Groot
Ma, Di, Wo
Eva Verheij
Do, Vrij
Eva den Tonkelaar
Ma, Di, Do, Vrij
Chris van Empel
Ma, Di, Wo, Do, Vrij

Nieuws van De Brug

Bent u als ouder benieuwd naar onze school? Dan kunt u kennis komen maken met PI De Brug
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek: 'Bij mij thuis'. Thuis betekent voor iedereen iets...
Naast basisschool PI de Brug is een moestuin gecreëerd waar al 7 jaar met veel plezier gewerkt...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline