Nieuwe leerlingen


Binnen het onderwijs hebben kinderen te maken met veel uitdagingen. Als deze uitdagingen goed zijn afgestemd kunnen ze mooie stappen zetten in het leren, groot of klein. Elk kind heeft daarin iets anders nodig. Soms lukt het, ook na veel proberen, niet goed om binnen het regulier onderwijs de omgeving goed te laten aansluiten bij een kind. Ouders, school en de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband kunnen dan met elkaar denken aan een overplaatsing naar het speciaal onderwijs.  

PI-school De Brug is zo'n school voor speciaal onderwijs. Bij onze leerlingen herkennen we vaak dat ze moeite hebben met 1 of meer van onderstaande: 

  • de aandacht vasthouden bij instructie of schoolwerk 
  • het zelf organiseren van het zelfstandig werken
  • met zelfvertrouwen aan een taak beginnen
  • de overgang maken van de ene naar de andere schoolactiviteit  
  • het vormgeven van het contact met leeftijdsgenootjes 
  • een basisgevoel ervaren van veiligheid: zich prettig voelen binnen een klas
  • de controle kunnen loslaten: kunnen accepteren dat de juf of meester de afspraken bepaalt 
  • het reguleren van eigen gedrag en emoties 

Mogelijk is dit herkenbaar bij uw kind of bij uw leerling op school en zou PI-school De Brug een passende plek kunnen zijn. Met ons schoolteam zijn we erop gericht om bij onze leerlingen bovenstaande ontwikkelgebieden te ondersteunen en te versterken.  

U bent welkom om kennis te maken met PI-school De Brug door u op te geven voor een informatiebijeenkomst. 

Aanmeldformulieren:

Heeft u specifiek interesse in onze specialistische groep de Sloep? Neem dan contact op met onze Commissie van Begeleiding (cvb@pidebrug.nl, 071-5157222). 

Nieuws van De Brug

Er zijn nieuwe moestuinbakken dankzij een bijdrage van Fonds 1818
Dit jaar hebben wij voor het eerst meegedaan aan de Voorleeswedstrijd!
10Mrt
Ook dit jaar doen we weer mee met NL Doet op 10 maart!
De leesweken van de Nederlandse Kinderjury 2023 zijn weer gestart.

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline