Leerlingenraad


Sinds 3 jaar heeft De Brug een leerlingenraad die bestaat uit 5 leerlingen uit de 5 oudste groepen. Deze leerlingen worden na de herfstvakantie gekozen door hun medeleerlingen. Elke groep doet dit op een eigen wijze. De leerlingen komen één keer in de 7 weken bij elkaar en staat onder leiding van juf Mayke.

Er wordt een agenda gemaakt aan het begin van elke leerlingenraad. De afgevaardigden dragen onderwerpen aan die ze mee hebben genomen uit hun groep. We praten hier over en soms besluiten we tot een onderzoek of nodigen we de directeur uit als we met een vraag zitten. We hebben ook een keer een ouder uitgenodigd om samen met ons een idee uit te werken.

In de leerlingenraad leren de leerlingen punten te verwoorden, te luisteren naar elkaar en elkaars mening te respecteren. De leerlingen zijn afgevaardigden uit de groepen, wat betekent dat zij enerzijds informatie meenemen naar de leerlingenraad en anderzijds informatie terugbrengen naar hun groep. De leerkrachten zorgen ervoor dat de afgevaardigde van de leerlingenraad tijd krijgt in de klas om verslag uit te brengen van wat er besproken is en bereidt de volgende leerlingenraad voor met de klas. De leerlingen van de leerlingenraad krijgen soms ook de vraag om nieuwe speeltoestellen te openen of mee te doen met vraaggesprekken over de school. Zij hebben dus een bijzondere positie!

Wij vinden het belangrijk dat er een leerlingenraad op school is. De leerlingen kunnen meedenken, ideeën opperen en hun steentje bijdragen aan verbeteringen op school.

Nieuws van De Brug

Het panelgesprek heeft ons interessante inzichten gegeven. Lees hier meer...
Het schoolplein is weer opgeknapt en het ziet er weer strak uit! Lees hier meer ...
Colette de Bruin van Geef me de 5 geeft praktische tips voor omgang met mensen met autisme. Lees...
Van 24 januari tot 3 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Lees hier meer...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline