Identiteit


PI-school De Brug is een openbare school voor speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblematiek in de leeftijd van vijf tot en met dertien jaar.

PI-school De Brug valt onder schoolbestuur “PROOLeiden”. Deze stichting voor openbaar primair en speciaal onderwijs in Leiden staat onder leiding van directeur-bestuurder Paul Dirkse. De stichting telt vijftien scholen, waaronder dertien reguliere basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs; OZC Orion in Leiderdorp en PI-school De Brug in Leiden. PROOLeiden fungeert als bestuursbureau, verzorgt de onderwijsinhoudelijke aansturing van de scholen en is verantwoordelijk voor het bovenschools personeelsbeleid, huisvestingszaken en het financiële beleid.

PROOLeiden biedt openbaar onderwijs: ieder kind en iedere leerkracht is welkom, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen  van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening en overtuiging.
 
Iedere ouder wil aandacht voor zijn of haar kind. Iedere leraar schenkt aandacht aan de eigenheid van ieder kind. PROOLeiden heeft aandacht voor de kinderen, ouders, medewerkers, voor de maatschappij, de samenwerkingspartners en voor de eigen ontwikkeling. Bij PROOLeiden draait alles om ‘Onderwijs met aandacht voor elkaar’. 

Voor meer informatie over PROO Leiden klikt u hier

Nieuws van De Brug

Bent u als ouder benieuwd naar onze school? Dan kunt u kennis komen maken met PI De Brug
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek: 'Bij mij thuis'. Thuis betekent voor iedereen iets...
Naast basisschool PI de Brug is een moestuin gecreëerd waar al 7 jaar met veel plezier gewerkt...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline