De Gondel

De Gondel is een van onze structuur-plus groepen ingericht voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. In de Gondel zitten 10 jongens en 2 meisje in de leeftijdscategorie 10-12 jaar. Alle kinderen hebben een eigen werkplek. Sommige kinderen met een hoge kast, andere kinderen met een lage kast. Naast deze eigen werkplekken is er ook een grote groepstafel in de klas. Aan deze tafel hebben we gezamenlijke activiteiten, zoals eten en drinken, groepsgesprekken, lessen Sociale Vaardigheden en bijvoorbeeld opdrachten bij Wereldoriëntatie.

Voorspelbaarheid is in onze klas van essentieel belang. We maken gebruik van terugloop-klokken, roosters en vaste ritmes om zo de dagen voorspelbaar te maken voor de kinderen. Op deze manier denken we dat iedereen optimaal aan leren toe komt. Ieder kind in de Gondel heeft zijn/haar eigen werkoverzicht. Hierop staat wat er tijdens de blokken zelfstandig werken gemaakt moet worden. Het taakoverzicht is per leerling verschillend. Iedereen werkt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Naast het zelfstandig werken zijn er in de Gondel ook dagelijks groepslessen. Leerlingen luisteren naar een uitleg en gaan vervolgens aan de slag met de verwerking.

Op dinsdag en vrijdag hebben we gymnastiek. Maandag hebben de kinderen (om de week) kunst en op dinsdag (om de week) hebben zij techniek. In de klas hebben we elke dag rekenen en taal. Alle andere vakken uit het basisonderwijs komen ook aan bod. We werken klassikaal op niveau groep 7.

In de Gondel nemen we beperkt deel aan uitstapjes en excursies. Als we gaan, bekijken we op individueel niveau of een leerling een uitstapje aan kan en of hij er wat aan beleeft. Deze afweging maken we met leerkrachten, schoolpsycholoog en ouders. Aan het eind van het jaar gaan we op schoolreisje. In principe gaan alle kinderen mee.

We hebben het erg gezellig in de Gondel en leren er veel.
 

Anouk de Jong
Ma, Di
Alex Scheffer
Wo, Do, Vrij
Tekst
Tekst

 

Nieuws van De Brug

De jonge filmmaker Lotte Luna Peters komt in ons Autismecafé haar documentaire "Romijn" uit 2017...
De Triple P groepstraining Positief opvoeden start op donderdag 31 oktober! Lees hier meer ...
Een pilot-project over de relatie tussen ouders en school. Lees hier meer ...
De inzet van leerlingen, ouders en leerkrachten was groots! Lees hier meer ...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline