De Catamaran

De Catamaran is een van onze structuur-plus groepen ingericht voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. In de Catamaran zitten 9 jongens en
3 meisjes die allemaal 9, 10 of 11 jaar zijn.
Alle kinderen hebben een eigen werkplek. Sommige kinderen hebben werkplek met een hoge kast, andere kinderen hebben een werkplek met een lage kast. Naast deze eigen werkplekken hebben we ook een grote groepstafel in het midden van de klas staan. Aan deze groepstafel doen we gezamenlijke activiteiten, zoals eten en drinken, groepsgesprekken, lessen Sociale Vaardigheden en bijvoorbeeld opdrachten bij Wereldoriëntatie.  

Werkvormen
Voorspelbaarheid is in onze klas van essentieel belang. We maken gebruik van terugloop-klokken (time- timers), dagritme rooster met grote picto’s en bij de hoge kasten hangt voor deze kinderen het dagritme van wat de kinderen zelfstandig moeten doen in kleine picto’s,  om zo de dagen voorspelbaar te maken voor de kinderen. Op deze manier denken we dat iedereen optimaal aan leren toe komt.
Ieder kind heeft in de Catamaran zijn eigen taakoverzicht. Hierop staat wat er tijdens de blokken zelfstandig werken gemaakt moet worden en wat we allemaal klassikaal doen.
Dit taakoverzicht is per leerling verschillend. Iedereen werkt dus op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo.
Naast het zelfstandig werken zijn er in de Catamaran ook dagelijks groepslessen.
Leerlingen luisteren naar een uitleg en maken daarna een verwerking. Op deze manier wennen ze aan de manier van lesgeven in het voortgezet onderwijs en leren we gezamenlijk bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis.

Lesrooster
Op maandag en dinsdag gaan we met de Catamaran naar de gymnastiek.
In de klas hebben we elke dag rekenen en taal. Alle andere vakken uit het basisonderwijs komen ook aan bod. We werken klassikaal op het niveau van groep 6.

Activiteiten
In de Catamaran nemen we beperkt deel aan uitstapjes en excursies. Als we gaan, bekijken we op individueel niveau of een leerling een uitstapje aan kan en of hij er wat aan beleeft. Deze afweging maken we met leerkrachten, schoolpsycholoog en ouders.
Aan het eind van het jaar gaan we op schoolreisje. In principe gaan alle kinderen mee.
We hebben het erg gezellig in de Catamaran en leren er veel.
 
Nathalie Abspoel
Ma, Di
Mirjam Koning
Wo, Do, Vrij


 

Nieuws van De Brug

De jonge filmmaker Lotte Luna Peters komt in ons Autismecafé haar documentaire "Romijn" uit 2017...
De Triple P groepstraining Positief opvoeden start op donderdag 31 oktober! Lees hier meer ...
Een pilot-project over de relatie tussen ouders en school. Lees hier meer ...
De inzet van leerlingen, ouders en leerkrachten was groots! Lees hier meer ...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline