De Sloep

PI-school De Brug kent een zeer specialistische onderwijsvoorziening De Sloep, die in nauwe samenwerking met Prodeba is ontwikkeld en wordt uitgevoerd. De Sloep is een groep voor leerlingen in de leeftijd van vijf tot dertien jaar bij wie in de eerdere schoolgang, op PI de Brug of elders, is gebleken dat (volledig) schoolgaan onmogelijk is. Er is dus sprake van grote handelingsverlegenheid bij de huidige school en de leerling dreigt thuis te komen zitten of volgt geen vorm van onderwijs. 

De hulpvraag van deze kinderen doet een beroep op de expertise van onderwijs, behandeling en dagbesteding. Deze inbreng leidt tot één geïntegreerd aanbod in de vorm van een rijke leeromgeving, waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Vanuit zijn of haar feitelijke mogelijkheden worden aangrijpingspunten gezocht die gericht zijn op het worden van een “gewoon” schoolkind. In de relatie met de omgeving en begeleiding wordt het kind gestimuleerd haalbare stappen te zetten om besef te krijgen van zichzelf, deel uit te maken van een groep en om al lerend zich ook didactische vaardigheden eigen te maken. 

Onze rijke leeromgeving maakt gebruik van pedagogische grondvormen, die individueel en gedoseerd per kind worden ingezet. Het gaat hierbij om: nabij zijn, verzorgen, eten, spelen, eropuit trekken, werken, leren, gebruik van taal en rituelen. 

Via observatie en nauw samenwerken met de ouders wordt verkend welke ingangen voor het kind in welke mate, qua omvang, volgorde en intensiteit, haalbaar en wenselijk zijn. Uitgangspunten zijn enerzijds structuur, visualisering en voorspelbaarheid, anderzijds uitdaging en betekenisgeving, zodat het kind vanuit vastzitten in beweging komt en kan gaan functioneren in een omgeving buiten het eigen gezin. Deze leeromgeving zorgt ervoor dat de leerling weer door kan groeien naar een reguliere schoolomgeving. Zo is het kind weer een schoolkind en van daaruit kan de overstap worden gemaakt naar een gewone klas in het (speciaal) onderwijs. 

De leerlingen komen per groep het ochtend- óf het middagdagdeel naar school. Twee dagdelen verblijven zij op de boerderij van Prodeba. De boerderij is een ideale omgeving om op een veilige en rustige manier te leren omgaan met andere kinderen en verschillende situaties. Er is een vast programma met veel structuur. Hierdoor weten de kinderen waar ze aan toe zijn. Tijdens de begeleiding op de boerderij wordt er gewerkt aan persoonlijke doelen op sociaal vlak. Deze zijn in overleg tussen ouders, zorg en school opgesteld. Op woensdag zijn de kinderen vrij. Deze dag is gereserveerd voor gesprekken met ouders.

 

Nieuws van De Brug

Vrijdag 13 juli begint de zomervakantie weer! Lees hier meer...
In de projectweek hebben de kinderen, leerkrachten en ouders hard gewerkt aan het thema...
Dit voorjaar zijn diverse groepen actief in de schooltuin. Lees hier meer ...
Het panelgesprek heeft ons interessante inzichten gegeven. Lees hier meer...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline