Samenwerking met zorgpartner Prodeba

27-08-2020
PI-school De Brug verzorgt speciaal onderwijs. Wanneer het nodig is werken we samen met een zorgpartner om onze leerlingen passende ondersteuning te bieden. Komend schooljaar wordt de samenwerking met zorgpartner Prodeba uitgebreid en daarover willen we jullie informeren.

Prodeba is al langer bekend in onze school omdat ze de afgelopen jaren de vaste zorginzet verzorgen binnen onze onderwijszorggroep de Sloep en ook binnen de andere groepen meerdere leerlingen individuele begeleiding hebben geboden. Deze begeleiding is niet gericht op de schoolse vakken zoals taal en rekenen, maar op het sociaal-emotioneel leren, het versterken van gedragsvaardigheden of het bevorderen van de zelfstandigheid. Tot nu toe was de werkwijze: als een kind extra begeleiding nodig heeft, dan wordt voor dat kind een eigen begeleider aangevraagd. Deze werkwijze heeft nadelen: vaak lange wachttijd tussen aanvraag en start van de begeleiding en soms waren er binnen één klas verschillende begeleiders actief. Dat kan beter dachten wij. En daarom hebben we de gemeente gevraagd of we voortaan vaste begeleiders in de school mogen die bekend zijn met onze schoolaanpak en die gedurende de dag meerdere kinderen (tegelijk) kunnen begeleiden.

Voor komend schooljaar zal het betekenen dat het schoolteam van PI De Brug wordt uitgebreid met 5 medewerkers van Prodeba: gespecialiseerd begeleiders (GB-ers). Voor onze leerlingen noemen we ze gewoon juf of meester. Aan onze jongste groepen (Tjalk en Galjoen) zal vast een begeleider worden gekoppeld. De overige begeleiding zal flexibel over de andere groepen verdeeld worden, dus niet altijd in iedere groep. De leerkracht zal met de schoolpsycholoog en de Commissie van Begeleiding bekijken wanneer welke kinderen baat kunnen hebben bij de begeleiding. De begeleiding is soms op de hele groep gericht, soms op een klein groepje leerlingen en soms op een individuele leerling. In het geval van individuele begeleiding zal dit altijd in overleg met ouders gaan en stellen we gezamenlijk een handelingsplan op.

Voor de uitvoering van deze samenwerking zal jullie worden gevraagd om toestemming te geven voor het uitwisselen van relevante leerlinginformatie met Prodeba.

 

Nieuws van De Brug

Om de week op de donderdagen wordt er door alle groepen in de schooltuin gewerkt. Ik wil me via...
PI-school De Brug verzorgt speciaal onderwijs. Wanneer het nodig is werken we samen met een...
Het Autismecafe Leiden gaat weer opstarten, onze eerste bijeenkomst in de anderhalve meter...
Donderdagmiddag 9 januari vlak voordat de bel ging om naar huis te gaan, werd het nieuwe...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline