Route 8 eindtoets

15-04-2019
De eindtoets voor de schoolverlaters zit er weer aan te komen. Lees hier meer…

Met de eindtoets kan uw kind laten zien wat hij/zij in acht jaar op de basisschool heeft geleerd.
In het verleden was het resultaat van deze toets bepalend voor het schooladvies. Tegenwoordig is de toets verschoven van februari naar april/mei. Op deze manier heeft uw kind langer onderwijs gehad en meer kennis opgedaan. Daarnaast is het schooladvies door de leerkracht vóór 1 maart aan uw kind. Dit advies is leidend voor de plaatsing van uw kind in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de middelbare school uw kind toelaat op basis van het schooladvies. De uitslag van de eindtoets is slechts een tweede objectief gegeven.

Op PI de Brug hebben wij gekozen voor Route 8. Route 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De Route 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn.

Digitaal
De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts twee à drie klokuren. Uw kind krijgt een eigen inlogcode. Uiteraard werkt uw kind in een beveiligde omgeving.

Adaptief
Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor uw kind prettig en zo min mogelijk belastend.

De Route 8 toets zal in de Kayak en het Kofschip afgenomen worden in de week van 15 t/m 19 april. Mocht uw kind ziek zijn, dan kan de toets later in de periode worden afgenomen. Voor kinderen met dyslexie zijn er ondersteuningsmogelijkheden.

Wilt u meer informatie over Route 8? Kijk dan op Route8.nl

Nieuws van De Brug

Stichting Corazon heeft bij ons 13 appel- en perenboompjes afgeleverd. We hebben in de moestuin nu...
Donderdagmiddag 9 januari vlak voordat de bel ging om naar huis te gaan, werd het nieuwe...
De Triple P groepstraining Positief opvoeden start op donderdag 31 oktober! Lees hier meer ...
Rian Visser is onze schoolschrijver. Lees hier meer ...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline