Resultaten van het panelgesprek

10-04-2018
Het panelgesprek heeft ons interessante inzichten gegeven. Lees hier meer...


Twee weken geleden heeft  de Werkgroep Ouderbetrokkenheid (de leden zijn Mayke, Sandra, Lynn en Herma) een Ouderpanelgesprek georganiseerd. Dit gesprek was bedoeld om  input te krijgen voor het schrijven van het Ouderplan van De Brug.  De inbreng van de ouders mag hierin niet ontbreken!
De opkomst was helaas te laag om een Panelgesprek te houden, maar we hebben wel een gesprek gehad met de drie aanwezige ouders. De belangrijkste vragen die we hadden voor deze ouders waren o.a. tips van de ouders om de ouderbetrokkenheid te kunnen vergroten/verbeteren, mate van tevredenheid over de communicatie, het imago van de school en verwachtingen van school.

Wat aan bod is geweest:
*Continuïteit bevordert betrokkenheid: Bijvoorbeeld elke eerste of laatste maandag van de maand een koffieochtend! Regelmaat geeft houvast.
* De ouder-kind activiteiten in de klas, in het kader van Ouderproject door enkele leerkrachten al eens gedaan vorig jaar, werd zowel door de ouders als door de leerkrachten als zeer positief ervaren. Dit zou een vervolg kunnen krijgen en het zou een meerwaarde kunnen hebben als we dit standaard in ons schoolplan konden opnemen: elk jaar in elke klas in ieder geval 1 ouder-kind activiteit door de leerkracht georganiseerd. Voor alle ouders en alle kinderen. Te denken valt aan bijvoorbeeld een gezamenlijke gymles of een knutselactiviteit.
* Het heeft ook voordelen, voor ouders onderling en betrokkenheid op elkaar, om de Brusjesdag aan begin schooljaar te organiseren in plaats van aan het eind van het schooljaar.
* Schoudercom bereikt toch niet alle ouders is de ervaring vanuit de oudergeleding. De her-entree van onze ouderwetse papieren Bruggespraak is toch het overwegen waard.
* We hebben gesproken over de (on)wenselijkheid om binnen Schoudercom ruimte te maken voor een ouderforum, bijvoorbeeld ruimte voor ouders om elkaar met specifieke vragen te benaderen.

Het was uiterst zinvol om zo al brainstormend met een paar ouders om de tafel te zitten. Wij moeten/willen dit vaker doen. Het zou fijn zijn als het ons lukt om het clubje ouders die mee willen denken uit te breiden.

Nieuws van De Brug

De eindtoets voor de schoolverlaters zit er weer aan te komen. Lees hier meer…
Samen met wethouder Paul Dirkse werd het startschot voor Leiden zoemt gegeven. Lees hier meer ....
Een pilot-project over de relatie tussen ouders en school. Lees hier meer ...
De inzet van leerlingen, ouders en leerkrachten was groots! Lees hier meer ...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline